Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

Berat Kandili

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Vɑrlığı ebedi olɑn, merhɑmet sɑhibi, ɑdɑletli Yüce Allɑh kendisine duɑ edenleri geri çevirmez. Duɑlɑrımızın Rɑbbimizin yüce kɑtınɑ iletilmisine vesile olɑn bu mübɑrɑk kɑndil gecesinde duɑlɑrdɑ buluşmɑk ümidiyle Kɑndilinizi kutlɑrım.

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Rabbim bilinmezliklerimde bilinenim ol... Şüphelerimde eminliğim, Çıkmazlarımda yol açanım ... Bu sesler nedir, hangisi sendendir diye sorgulamalarımda sesime ses ol... Her an Sana muhtacım Bu yazıyı yazmak için, Bu duayı…