Take a fresh look at your lifestyle.

İnternet Haftasi 2013 Şenlik Havası İçinde Geçeçek

1

internet haftasi 2013

Türkiye İnterneti 12 nisanda 20. yılını doldurmuş olacak. Türkiye İnternet Kamuoyunu, 8-21 Nisan’da gerçekleşecek 16. İnternet Haftasını bir şenlik havasında tüm ülkede internetin 20 yaşını kutlamaya çağırıyoruz. Tüm kesimlerden; Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftçi Birlikleri, Ziraat Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, Tabip Odaları, Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, Yerel Yönetimler, İnternet Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi, özel sektör, internet şirketleri, Bilişim/Bilgi/İletişim STK’ları, Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşlarını, Bireyleri bu İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, Bilgi Toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz.

Aktif Katilim Çagrisi tüm metni için tıklayınız…

Alıntı: http://internethaftasi.org.tr

1 Comment
  1. Yurtdışı Eğitim says

    Mühendislik öğrencilerinin kendisini çok iyi geliştirmesi gerekiyor .Yurtdışında veya yurtiçinde iyi bir şekilde eğitim alması gerekiyor.Dil eğitimi ise başka bir konu.İnternet haftasını kutlarım

Leave A Reply

Your email address will not be published.